My BlogAbout MePortfolioTemplatesArticlesWeb StoreMessage Board (Forums)Guestbook

Cookies

The following information is for visitors from Sweden

Den här webbplatsen innehåller så kallade cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad dessa cookies används till och
  • hur cookies kan undvikas

Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (Google). Google Analytics använder cookies, dvs textfiler som placeras i er dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Ni kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på er webbläsare, men vänligen observera att om ni gör detta kan det hända att ni inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut. Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.

Denna webbplats använder även cookies för personliga sidor och funktioner såsom möjligheten att ha en egen profilsida, att posta kommentarer och skriva inlägg i forumet. Det krävs även att du accepterar cookies för att kunna handla i vår webbutik (web store). 

Vill du inte acceptera cookies kan webbläsaren ställas in så att du automatiskt nekar cookies eller informeras om att en webbsida innehåller cookies. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Om du inte accepterar cookies kommer du inte att kunna använda webbplatsens funktionalitet fullt ut, det kommer inte vara möjligt att skriva inlägg i forumet eller posta kommentarer.

Läs mer om vad cookies är och vad lagen säger på Post- och Telestyrelsens webbsida.