My BlogAbout MePortfolioTemplatesArticlesWeb StoreMessage Board (Forums)Guestbook

Cookies

The following information is for visitors from Sweden

Den h�r webbplatsen inneh�ller s� kallade cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som tr�dde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som bes�ker en webbplats med cookies f� information om:

  • att webbplatsen inneh�ller cookies
  • vad dessa cookies anv�nds till och
  • hur cookies kan undvikas

Denna webbsida anv�nder Google Analytics, en webbanalystj�nst som tillhandah�lls av Google, Inc. (Google). Google Analytics anv�nder cookies, dvs textfiler som placeras i er dator f�r att kunna analysera hur anv�ndare anv�nder webbsidan. Informationen som genereras av s�dan cookie genom er anv�ndning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google p� servrar i U.S.A. Google kommer att anv�nda denna information i syfte att utv�rdera er anv�ndning av webbsidan, sammanst�lla rapporter av aktiviteter p� webbsidan f�r den som innehar webbsidan och tillhandah�lla andra tj�nster i samband med aktiviteter p� webbsidan och anv�ndning av Internet. Google kan ocks� �verf�ra denna information till tredje parter om det kr�vs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen f�r Googles r�kning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Ni kan neka anv�ndningen av cookies genom att v�lja vissa inst�llningar p� er webbl�sare, men v�nligen observera att om ni g�r detta kan det h�nda att ni inte har m�jlighet att anv�nda webbsidans funktionalitet fullt ut. Genom att anv�nda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter p� det s�tt och f�r de syften som beskrivs ovan.

Denna webbplats anv�nder �ven cookies f�r personliga sidor och funktioner s�som m�jligheten att ha en egen profilsida, att posta kommentarer och skriva inl�gg i forumet. Det kr�vs �ven att du accepterar cookies f�r att kunna handla i v�r webbutik (web store). 

Vill du inte acceptera cookies kan webbl�saren st�llas in s� att du automatiskt nekar cookies eller informeras om att en webbsida inneh�ller cookies. Genom webbl�saren kan ocks� tidigare lagrade cookies raderas. Se webbl�sarens hj�lpsidor f�r mer information. Om du inte accepterar cookies kommer du inte att kunna anv�nda webbplatsens funktionalitet fullt ut, det kommer inte vara m�jligt att skriva inl�gg i forumet eller posta kommentarer.

L�s mer om vad cookies �r och vad lagen s�ger p� Post- och Telestyrelsens webbsida.